Butiksfacade-højre-side.jpg

Informationserklæring

Splitter
Med denne erklæring skal vi hermed informere om, at Brotorvets Cykler ApS behandler føl-gende personoplysninger om jer:
  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr.
  • E-mailadresse

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære elektronisk og fysisk lagring hos os, indtil handlen er endeligt afsluttet og de næste op til 20 år med henblik på at kunne servicere kunden, så længe denne er i besiddelse af cyklen. Ønsker kunden sletning tidligere, vil dette tidligst kunne ske 5 år efter afsluttet handel grundet regnskabslovgivningen. Får vi kendskab til, at kunden ikke er i besiddelse af cyklen efter 5 år fra handlens afslutning, men før 20 år, vil oplysningerne blive slettet.

Fuldføres en påbegyndt handel ikke, vil personoplysningerne være lagret hos os i op til 1 år efter jeres sidste henvendelse.

Jeres rettigheder
I forbindelse med behandlingen vil I ved henvendelse til os have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
  • Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
  • Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
  • Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
  • Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Brotorvets Cykler ApS
Brogade 3 C, kld., 4700 Næstved
Tlf. 55 77 24 80
E-mail info@brotorvetscykler.dk

Klagemulighed
Såfremt I måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil I have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Glad-cykelist-på-ny-cykel-fra-Brotorvets-Cykler.jpg

Kontakt os

Kontakt os direkte med dit spørgsmål ved enten at ringe eller sende en mail.